txh

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Võ Anh Trung cho biết, 6 tháng đầu năm Cục đã tích cực và chủ động triển khai 144 nhiệm vụ quan trọng trên cả hai lĩnh vực quản lý Nhà nước và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - thống kê. Bên cạnh đó, cục đã có 120 tờ trình Bộ Tài chính, ký 68 quyết định và có 375 công văn gửi các đơn vị.

Theo đánh giá chung, công tác xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn, tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán đã cơ bản đi vào ổn định, có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong triển khai.

Đảm bảo hạ tầng đường truyền để phục vụ triển khai các dự án lớn trong toàn ngành. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đã được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Cơ bản đã xây dựng được các dự án phục vụ triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ để đảm bảo tính đồng bộ. Công tác về hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, thống kê, hỗ trợ đã đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao những cố gắng và các kết quả đạt được của toàn thể lãnh đạo, cán bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính trong 6 tháng đầu năm 2014.

Đề cập đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của hệ thống CNTT ngành Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2014, cùng các nhiệm vụ đột xuất được Bộ giao, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng.

Thứ trưởng lưu ý Cục thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ.

Đồng thời, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ giải ngân dự toán đã được giao cho năm 2014. Trong đó, có sự ưu tiên những đầu việc cần triển khai sớm, qua đó đẩy nhanh tốc độ giải ngân của toàn hệ thống, phấn đấu về đích đúng tiến độ.

Bên cạnh đó Cục lưu ý kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống thực hiện quy định về quản lý đầu tư công nghệ thông tin của Chính phủ và của Bộ Tài chính; đảm bảo an toàn thông tin, từ hệ thống cơ sở hạ tầng đến thông tin số liệu,.../.

Đức Minh