Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất việc phân bổ danh sách 89 người ứng cử HĐND để đưa về 15 đơn vị bầu cử trên toàn địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng, việc phân bổ danh sách người ứng cử thực hiện đúng theo quy định, nghiêm túc, khách quan. Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố đồng ý thống nhất danh sách và dự kiến trước ngày 28/4 sẽ công bố, niêm yết công khai tại các đơn vị bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, ngay sau khi công bố danh sách người ứng cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Theo dự kiến, đa số các buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày thường, một số đơn vị phải tiến hành trong ngày nghỉ, cuối tuần để đảm bảo đúng số lượng buổi tiếp xúc theo quy định (ít nhất 10 buổi đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và ít nhất 5 buổi đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố). Trước khi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên phải gửi chương trình vận động của cá nhân về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để theo dõi, kiểm tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ bản về công tác tiếp xúc cử tri cho tất cả các ứng cử viên. Riêng tại Hòa Vang, các ứng viên HĐND cấp xã, huyện tiếp xúc cử tri trong cùng 1 buổi để hạn chế việc cử tri phải đi lại nhiều lần.

Kết luận buổi họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Sở Nội vụ hoàn chỉnh Nghị quyết về phân bổ danh sách người ứng cử để công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 28/4. Đặc biệt, cần niêm yết danh sách chính thức, kèm tiểu sử tóm tắt cá nhân ngay trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để cử tri nắm được.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu, từ 13/5, tức là 10 ngày trước ngày hội bầu cử, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền cùng các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các ngành sẵn sàng phương án phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Hiện có hơn 4.000 người đang cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trong thành phố, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế cần có phương án cụ thể, chi tiết công tác tổ chức bầu cử trong các khu cách ly. Bên cạnh đó bổ sung danh sách cử tri đối với những người mới về nước hoặc mới trở về nhà sau thời hạn cách ly tập trung, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo TTXVN