hQ

Hải quan Đà Nẵng niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để cán bộ công chức hải quan và DN cùng nắm bắt thực hiện. Ảnh: Hồng Vi

Cục Hải quan Đà Nẵng vừa có thông báo 863/TB-HQĐNg về việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đây là giải pháp thiết thực cải cách về hải quan, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại: Giảm từ 7 ngày làm việc (theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 4 Chương II Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ (trừ những trường hợp phức tạp, cần xác minh tại địa bàn, xác minh đối tượng nhập khẩu và phải chờ xác nhận của các cơ quan liên quan khác).

Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy, giảm từ 5 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) xuống còn 4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ./.

Hồng Vi-Ngọc Linh