Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, TP. Huế. Ảnh: TL

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh, nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiến hành sửa chữa, cải tạo vào năm 2013 để nâng công suất phục vụ hành khách đạt 1,5 triệu hành khách/năm. Sản lượng khai thác năm 2015 tại cảng đạt 1,3 triệu hành khách thông qua và tốc độ tăng trưởng trung bình về hành khách đạt 11-13%/năm trong giai đoạn 2010 - 2015.

Tuy nhiên, theo dự báo, sản lượng hành khách thông qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài sẽ đạt 3,4 triệu hành khách/năm giai đoạn đến năm 2020 và 8,6 triệu hành khách/năm giai đoạn đến năm 2030. Như vậy, việc nghiên cứu để tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng nhà ga hành khách cho giai đoạn đến năm 2020 là thực sự cần thiết. 

Bên cạnh đó, theo thiết kế nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài chưa có dây chuyền vận chuyển hành khách quốc tế đồng bộ do nhu cầu khai thác quốc tế thấp mà sử dụng phương án bố trí, sắp xếp lại mặt bằng tạm thời để khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu.

Chính vì vậy, thời gian tới khi dự báo số liệu các chuyến bay quốc tế tăng lên và có các chuyến bay quốc tế thường lệ thì cũng cần nghiên cứu mở rộng nhà ga để đảm bảo dây chuyền phục vụ khách quốc tế theo tiêu chuẩn quy định.

“Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất sự cần thiết phải nghiên cứu, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng nhà ga hành khách quốc tế theo đúng quy hoạch được duyệt ngay trong giai đoạn hiện nay”, Cục trưởng Lại Xuân Thanh nhấn mạnh.

Ngoài ra, để đảm bảo kết cấu hạ tầng nhà ga hành khách quốc tế Phú Bài được đầu tư phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển thực tế của thị trường, trên cơ sở ý kiến của Liên danh Công ty TNHH Trùng Phương và Công ty CP Kinh doanh Nhà Thành Đạt, Cục Hàng không Việt Nam cũng ủng hộ các nhà đầu tư tham gia đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Phú Bài.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý, việc giao nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn của ACV để triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Phú Bài với vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác cảng hàng không./.

Trí Dũng