generali

Ông Mario Greco, Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali.

Tập đoàn cam kết thực hiện các mục tiêu tài chính mới và đầy thách thức này nhằm gia tăng dòng tiền và cổ tức. Chiến lược được thiết lập bao gồm toàn bộ các hoạt động nhằm gia tăng dòng tiền: Phát huy các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ riêng biệt và hiệu quả; tối ưu hóa dòng tiền các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực; đưa giá trị gia tăng và dịch vụ theo phí vào giá; hiệu quả chi phí và hoạt động. Các hoạt động này chắc chắn sẽ gia tăng tỷ lệ duy trì khách hàng.

Mục tiêu tài chính đến năm 2018: Dòng tiền, cổ tức, tiết kiệm chi phí

Ông Mario Greco, Tổng giám đốc Tập đoàn Generali cho biết, với chiến lược mới này, Tập đoàn nhắm đến mục tiêu đạt được dòng tiền thuần khả dụng hơn 7 tỷ Euro cho đến năm 2018. Hiện tại mức tạo dòng tiền (2014) đạt 1,2 tỷ Euro. Cổ tức tích lũy đến 2018 sẽ lên đến 5 tỷ Euro. Hiện tại cổ tức năm tài chính 2014 đạt 930 triệu Euro. Trong khi thực hiện các mục tiêu này, Generali cam kết duy trì, theo chu kỳ, tỷ lệ lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu hơn 13%, là chỉ tiêu so sánh của Tập đoàn.

Generali đã xác định một số đòn bẩy nhằm gia tăng giá trị để đạt được các mục tiêu tài chính này. Việc này bao gồm đưa vào phí bảo hiểm các dịch vụ gia tăng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới thông qua quan hệ hợp tác, phân tích dữ liệu để cải tiến định phí nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ lệ duy trì khách hàng dẫn đến lợi ích cao hơn cho khách hàng, giảm chi phí khai thác mới, cơ hội bán chéo và bán thêm cũng như nâng cao khả năng thẩm định.

Nhìn chung, Tập đoàn sẽ chuyển đổi sản phẩm từ truyền thống và dựa trên sự bảo đảm sang các sản phẩm sáng tạo, dựa trên cơ sở phí, chú trọng yếu tố bảo vệ, các sản phẩm liên kết đầu tư và kết hợp, đem đến lợi nhuận cao hơn và gia tăng giá trị cho công ty cũng như khách hàng. Cuối cùng, Generali sẽ tối ưu hóa lợi nhuận của các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực.

Kế hoạch tiết kiệm chi phí sẽ được tiếp tục với mức cắt giảm 250 triệu Euro mỗi năm cho đến năm 2018, đưa đến tổng chi phí tiết kiệm đạt mức 1,5 tỷ Euro kể từ đầu năm 2012. Trong đó, 1,25 tỷ Euro sẽ được tái đầu tư vào công nghệ, phân tích dữ liệu và các nền tảng hoạt động linh hoạt khác.

Dẫn đầu thị trường bán lẻ

Tập đoàn Generali hướng đến vị trí hàng đầu trong thị trường bảo hiểm bán lẻ, phù hợp với lịch sử, đường lối kinh doanh cũng như năng lực của Tập đoàn. Đây là một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất toàn cầu với 72 triệu khách hàng và sở hữu một trong những tỷ lệ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn bảo hiểm bạn. Tập đoàn có hệ thống đại lý vững mạnh trên toàn cầu và vị trí đứng đầu tại châu Âu về kinh doanh trực tiếp.

Generali sẽ định vị thương hiệu đẳng cấp và khác biệt dựa trên các sản phẩm đơn giản và sáng tạo cũng như dịch vụ vượt trội. Chú trọng đặc biệt về trải nghiệm của khách hàng từ giai đoạn tìm kiếm thông tin cho đến gia hạn hợp đồng.

Generali sẽ cải thiện bộ máy hoạt động qua việc đẩy mạnh tính liên kết và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao tính hiệu quả về mặt kỹ thuật. Generali sẽ thiết lập các hệ thống hoạt động toàn cầu. Ngoài ra, Tập đoàn lên kế hoạch phát triển năng lực mới thông qua việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nội bộ cũng như bên ngoài và xây dựng các trung tâm chuyên môn để phục vụ các khu vực trên toàn cầu.../.

Generali là một trong những Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất toàn cầu, với doanh thu phí bảo hiểm năm 2014 lên đến 70 tỷ Euro. Hiện nay, Tập đoàn Generali có 78.000 nhân viên và đang phục vụ 72 triệu khách hàng tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Tập đoàn hiện đang dẫn đầu tại thị trường Tây Âu và đang có vị thế quan trọng tại các thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung-Đông Âu và châu Á.

H.C