Theo đó DNP đăng ký mua 19 triệu cổ phiếu CVT theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4/2021.

Hiện tại, DNP không sở hữu cổ phiếu CVT nào. Số cổ phiếu CVT mà DNP đăng ký mua chiếm 51,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CVT. Như vậy, sau khi hoàn thành mua cổ phần, CVT sẽ trở thành công ty con của DNP.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CVT hiện có giá 54.700 đồng/ cổ phiếu. Tạm tính với giá trên DNP sẽ phải chi khoảng 1.039 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu nói trên.

Được biết, năm 2020, CVT ghi nhận doanh thu 1.360 tỷ đồng, lãi trước thuế 151 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 27% so với năm 2019. Với kết quả đó, HĐQT trình phương án chi cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 20%, tương đương 73,4 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu bán 17,5 triệu m3 gạch và ngói, doanh thu kế hoạch tăng 7% lên 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận đi ngang khoảng 150 tỷ đồng, cổ tức duy trì 20%./.

Hồng Quyên