Chiều ngày 28/12/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tố chức hội tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Bí thư đoàn Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thịnh cho biết, năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã chủ động, đổi mới trong triển khai, thực hiện các mặt công tác; đề xuất những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng tại các cơ sở đoàn.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Công tác giáo dục của đoàn được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, các cấp bộ đoàn đã ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nên hiệu ứng lan tỏa rộng, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức triển khai đồng bộ các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên gắn với thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tăng hàm lượng tri thức trong hoạt động Đoàn; tham gia cải cách hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ tài chính, những kết quả đạt được trong năm 2022 là tiền đề quan trọng để các cấp bộ đoàn trong Bộ tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng thành công đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đề cập tới các kết quả phong trào hoạt động, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh cho biết, trong năm 2022, Đoàn thanh niên Bộ Tài chính đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đề ra nhiều giải pháp để tổ chức các phong trào tình nguyện bằng nhiều nội dung thiết thực, cụ thể. Chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, hướng tới tăng hàm lượng tri thức trong hoạt động tình nguyện, góp phần giải quyết những vấn đề khó đang nảy sinh trong quá trình điều hành kinh tế vĩ mô tại tại cơ quan. Bên cạnh đó, thường chuyên tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện.

Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động, các phong trào hành động cách mạng thiết thực chào mừng Tháng thanh niên 2022, chào mừng đại hội Đoàn các cấp, đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hành xã hội trong thanh niên. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2022, bám sát chương trình công tác của Đảng ủy, Bộ Tài chính, Đoàn cấp trên và tình hình thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Tài chính năm 2023. Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã xây dựng chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2023, với chủ đề công tác: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn".

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đến từ Đảng ủy Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Thời báo Tài chính Việt Nam... đã đánh giá cao vai trò, hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, các phong trào đoàn do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính xây dựng, tổ chức, thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp, trong đó có phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp đã biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, các cấp đoàn trực thuộc về những kết quả hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đồng thời tin tưởng những thành tích đạt được trong năm 2022 sẽ là sự khởi đầu thuận lợi để Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn, phòng trào thanh niên năm 2023.

Thay mặt cho gần 3.000 đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính, Bí Thư đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"

4 tập thể nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Cờ, Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan trung ương cho các tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2022; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào hành động cách mạng năm 2023, với thời gian tổ chức thi đua từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
Đoàn Thanh niên Tổng cục Hải quan và Chi đoạn Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính nhận Cờ thi đua của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Đức Minh
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
12 tập thế đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022 nhận Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan trung ương. Ảnh: Đức Minh