anh moi

Khu công nghiệp Phước Bình, Đồng Nai. Ảnh: Gia Cư

Tỷ lệ nghịch với đó, ghi nhận từ đầu năm đến nay trên địa bàn có 152 doanh nghiệp giải thể, 173 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, 474 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh kém hiệu quả và thu hẹp lại mô hình sản xuất. Nếu so sánh với số doanh nghiệp thành lập mới thì tỷ lệ này là rất thấp.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, số doanh nghiệp thành lập mới của địa phương tăng cao là tín hiệu tích cực cho phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định các chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế của Trung ương và tỉnh trong tình hình mới tiếp tục phát huy hiệu quả./.

Gia Cư