Dự án đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng tính toán nhiều hình thức hoàn trả vốn. (Ảnh minh họa)

Đây là dự án trọng điểm quốc gia nằm trong trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư, được hưởng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN).

Đến nay, số vốn vay NHPTVN đã sử dụng cho dự án là 9.720 tỷ đồng và 60,6 triệu USD, trả nợ gốc 1.505 tỷ đồng, dư nợ vay là 8.215 tỷ đồng và 60,6 triệu USD.

NHPTVN cho biết, với nhu cầu vốn đầu tư cho dự án khá lớn trong thời gian dài, vừa qua, NHPTVN đã huy động thành công 3 khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh từ Ngân hàng Tài thiết Đức, Ngân hàng Citibank&SMBC với tổng số vốn là 370 triệu USD trong vòng 12-15 năm.

Việc rút vốn vay nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của hợp đồng vay và phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, tổng số vốn rút đến nay đạt 40% số vốn vay theo hợp đồng. Các khoản vay nước ngoài đều có thời gian ân hạn khá dài từ 3-5 năm nên chưa phát sinh việc hoàn trả vốn huy động.

Tuy nhiên, theo tính toán của NHPTVN, nguồn hoàn trả vốn sẽ được sử dụng từ nguồn thành toán gốc lãi của dự án, gồm có: phí đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, phí Quốc lộ 5, thuế VAT được hoàn lại, kinh doanh quảng cáo, dịch vụ dọc đường; đầu tư khai thác cơ sở hạ tầng trong phạm vi đường cao tốc (11 khu công nghiệp và đô thị đang được chuẩn bị triển khai sẽ mang lại nguồn thu chủ yếu để hoàn trả vốn đầu tư).

Ngoài các khoản vay đã huy động thành công cho dự án, NHPTVN hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán vay vốn từ các tổ chức quốc tế bao gồm: khoản vay 150 triệu USD từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc theo chương trình bảo hiểm tín dụng người mua của cơ quan bảo hiểm Trung Quốc Sinosure; khoản vay ngân hàng 115 triệu USD từ ngân hàng Credit Agricole; khoản vay 250 triệu USD từ Ngân hàng Standard Chartered Bank theo chương trình bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm Tổ chức Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA).

Được biết, các điều kiện vay vốn đã được các bên thống nhất và NHPTVN đang xin Bộ Tài chính cấp bảo lãnh cho các khoản vay.

Từ dự án này có thể nói, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, nguồn vốn ODA có xu hướng giảm dần thì hình thức thực hiện dự án BOT đã mở ra hướng đi mới trong chính sách xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng và tháo gỡ được khó khăn cơ bản về vốn. Cùng với chính sách bảo lãnh vay vốn của Chính phủ đã tạo điều kiện cho việc huy động vốn thuận lợi và có uy tín trên thị trường tài chính quốc tế và giảm gánh nặng chi phí đầu vào cho dự án./.

Huyền Trang