Xe quá tải

Số lượng phương tiện vi phạm quy định về tải trọng đã giảm so với trước đây. Ảnh: TL

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), các cá nhân, đơn vị có thể gọi đến số điện thoại: 091.586.9900; 043.857.1447 của Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phản ánh thông tin chung, vướng mắc trong công tác kiểm soát tải trọng xe; phương tiện chở quá tải trọng, xe quá khổ...

Còn 2 số điện thoại là 091.504.6600 và 043.857.1647 của Vụ Khoa học - công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để các cá nhân, đơn vị phản ánh về công nghệ, phần mềm, cân tải trọng, cơ sở hạ tầng trạm cân.

Còn số điện thoại 091.321.1109 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hanel dành cho các cá nhân, đơn vị gọi đến để được hỗ trợ về phần cứng, thiết bị cân, công tác bảo hành cân.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các cá nhân, đơn vị gọi điện, gửi tin cần ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ cơ quan và số điện thoại để tiện liên lạc, trao đổi.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi cả nước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của đông đảo nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay tất cả các địa phương trên toàn quốc đã thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe bằng bộ cân lưu động và cân xách tay, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và giảm tai nạn giao thông, tạo lập môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, chống tiêu cực, nhũng nhiễu; số lượng phương tiện vi phạm quy định về tải trọng đã giảm so với trước đây./.

Trí Dũng