Ngày 7/5/2022, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ) theo hình thức 100% trực tuyến.

Tại đại hội, ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc SSI cho biết, năm 2021, SSI đã thiết lập kỷ lục mới trong hoạt động kinh doanh sau hơn 20 năm hoạt động, với 7.786 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 3.365 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% so với năm 2020, và tăng 26% so với 2019 và 2020 cộng lại.

Ông Nguyễn Hồng Nam cũng cho biết, dư nợ ký quỹ của SSI cuối quý IV/2021 tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng. Năm 2021, SSI cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản, tăng 42%, đạt mức 50.793 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn và tăng trưởng 44% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm 2021, SSI đã huy động được nguồn vốn đáng kể từ các khoản vay chi phí hợp lý từ các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tín chấp, lên tới 267,5 triệu USD.

Duy trì quan điểm thị trường tích cực trong năm 2022, SSI đặt mục tiêu lợi nhuận 30%
ĐHCĐ 2022 của SSI được tổ chức theo hình thức 100% trực tuyến.

Với kế hoạch kinh doanh 2022, đại diện SSI chia sẻ, công ty có quan điểm tích cực đối với thị trường trong năm 2022, theo đó, thị trường sẽ diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm và rõ ràng hơn về triển vọng vào nửa cuối năm. Trên đánh giá chung đó, năm 2022, SSI đặt kế hoạch đạt 10.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 31% và lợi nhuận trước thuế đạt 4.370 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với số thực hiện năm 2021.

Đánh giá về kế hoạch này, ông Nguyễn Hồng Nam nhận định, đây là một mục tiêu thách thức dựa trên cơ sở kịch bản thị trường tích cực hơn so với năm 2021, tuy nhiên với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững tốc độ tăng trưởng và tạo thêm giá trị cho các bên liên quan, SSI cũng đã chuẩn bị những phương án thực hiện cụ thể cho từng khối kinh doanh với tinh thần quyết liệt.

Tại đại hội, ĐHCĐ cũng đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh với mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực giao dịch cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào án thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 và sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 6:1 đã thực hiện trong năm 2021 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần này./.