DVSC

Văn phòng của Công ty chứng khoán Đại Việt. Ảnh: T.L

Quyết định xử phạt cho biết, DVSC bị phạt tiền 60 triệu đồng do đã không công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012; Phạt tiền 85 triệu đồng do chưa thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh Hà Nội; Phạt tiền 70 triệu đồng với lỗi thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán khi chưa báo cáo và được UBCKNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN; Phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng vay chứng khoán khi chưa có quy định của Bộ Tài chính.

Cùng với tổng mức phạt 340 triệu đồng do các lỗi vi phạm nói trên, DVSC còn bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán.

Quyết định xử phạt của UBCKNN nêu rõ: "Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán, yêu cầu DVSC Không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ môi giới; Thực hiện tất toán, chuyển tài khoản các hợp đồng đã ký với khách hàng theo yêu cầu của khách hàng (nếu có). Báo cáo UBCKNN phương án khắc phục các vi phạm liên quan tới nghiệp vụ môi giới và tình hình thực hiện phương án"./.

Hồng Quyên