Trước đó vào hồi tháng 4/2021, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhưng số cổ đông đến dự chỉ đạt hơn 40% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo điều lệ hoạt động của Eximbank, đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự đại hội.

Eximbank: 2022 mới họp cổ đông thường niên 2021, hồi hộp chuyện nhân sự
Dự kiến sang năm 2022, Eximbank mới họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và nội dung quan trọng là bầu nhân sự. Ảnh: T.L
Kosy họp Đại hội đồng cổ đông bất thường giữa cao điểm mùa dịch Eximbank lỡ hẹn 2 cuộc họp cổ đông cuối tháng 7 Nhiều quy định mới áp dụng cho mùa đại hội cổ đông 2021

Theo đó, số cổ đông tham dự đại hội không đủ điều kiện để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Sau đó, Eximbank đã có kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2 vào cuối tháng 7/2021, nhưng kế hoạch này sau đó lại bị hủy bỏ do dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Điều đặc biệt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này là việc Ngân hàng sẽ thông qua bầu nhân sự mới cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo thông báo mới đây của ngân hàng này, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có ít nhất 7 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập.

Số thành viên Ban kiểm soát dự kiến ít nhất 3 thành viên, trong đó phải có ít nhất 1/2 số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chứ vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Ngân hàng này đang thông tin cho các nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự kiến là ngày 24/11/2021.

Thời điểm dự kiến Eximbank gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là ngày 24/1/2022.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi thuần đạt 2.538 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ là 294 tỷ đồng… Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 774 tỷ đồng, giảm so với kết quả 871 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2020./.