Quyết định xử phạt FID của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, công ty bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn về báo cáo quản trị công ty năm 2016; báo cáo tài chính quý IV/2016; báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017.

FID bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Kim Kỳ do không báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch. Ông Nguyễn Kim Kỳ, người liên quan với ông Nguyễn Kim Việt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina (mã Ck: CKV) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu CKV từ ngày 23/11/2017 đến ngày 19/12/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu) nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Kim Việt do không báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Ông Nguyễn Kim Việt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina (mã Ck: CKV) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu CKV từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/12/2017 (khớp lệnh bán 500 cổ phiếu) nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký./.