Toàn cảnh hội thảo tham vấn. Ảnh: V.Luyện

CEP-BCI được thực hiện tại tại 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS): Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar, Trung Quốc và Campuchia từ 2012- 2016, với tổng kinh phí do ADB tài trợ cho toàn bộ chương trình là 28,1 triệu USD.

Tại Việt Nam, giai đoạn II của dự án (2013-2016) sẽ được ADB tài trợ gần 5 triệu USD, thông qua Trung tâm hoạt động môi trường (ADB) và Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT).

Trong giai đoạn này, CEP- BCI sẽ tập trung vào 4 hợp phần chính: thúc đẩy hệ thống quy hoạch môi trường, các phương pháp và an toàn môi trường; cải thiện quản lý sinh cảnh bảo tồn đa dạng sinh học xuyên quốc gia và sinh kế địa phương; phát triển các chiến lược thích ứng với khí hậu và cac-bon thấp; cải thiện thể chế và chính sách quản lý môi trường bền vững.

Qua đó, nhằm mục đích lồng ghép quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu hợp lý vào chương trình Hợp tác kinh tế GMS, hỗ trợ các hoạt động trong hành lang kinh tế ưu tiên theo mục tiêu của chương trình GMS và ưu tiên các hành lang và sinh cảnh bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới./.

Vũ Luyện