Ngày 12/04/2024, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food, mã ck: GCF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

GC Food đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi
Cổ phiếu GCF đang duy trì sức tăng trưởng ổn định, ghi nhận năm 2023 tăng gần 8%.

Cụ thể, năm 2024, GC Food đặt mục tiêu doanh thu thuần là 573 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 65 tỷ đồng, tăng 59% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi lên mức 52 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt trên 30% trong vòng 5 năm tới.

Theo định hướng, GC Food tiếp tục đầu tư vào mảng cốt lõi, có lợi thế là nha đam bao gồm phát triển vùng nguyên liệu nha đam quy mô lớn, mở rộng phòng nuôi cấy mô nha đam, sản xuất mỹ phẩm từ nha đam, sản xuất nước ép nha đam…

Ngoài ra, công ty sẽ thực hiện dự án xưởng cấy thạch dừa tại Bến Tre; thành lập công ty mới là Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn Nhiệt đới - Saigon Tropical Drinks sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, tổng tài sản của GC Food đạt 672 tỷ đồng, doanh thu thuần là 475 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 26 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 4 năm gần nhất từ 2020-2023 là 31%.

26 triệu cổ phiếu GCF của GC Food bắt đầu lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) ngày 20/12/2022, với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu. Đến nay, GCF đang duy trì sức tăng trưởng ổn định, ghi nhận năm 2023 tăng gần 8% trên sàn giao dịch.