GCF là một trong những quỹ tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2010 trong Khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu với mục tiêu tạo lập một quỹ trị giá 100 tỷ USD để hỗ trợ cho những hoạt động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 4 năm để hoàn thiện hồ sơ chứng minh năng lực nhằm đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn khắt khe của GCF, VDB tự hào trở thành đơn vị cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam được công nhận trở NIE của GCF.

Sắp tới, với vai trò là NIE của GCF, VDB sẽ thực hiện tìm kiếm, xây dựng và đệ trình các đề xuất cấp vốn của các chương trình, dự án thích ứng và giảm thiểu biến đối khí hậu đáp ứng được các tiêu chí của GCF và thực hiện giám sát, quản lý nguồn vốn từ Quỹ này.

Đây là thành quả tốt đẹp cho sự cố gắng của VDB kiên định với mục tiêu trong bối cảnh hoạt động còn nhiều khó khăn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc của VDB, mở ra cơ hội mới cho VDB trong các hoạt động mang tầm quốc tế./.

Thúy Hà