Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Gói thầu: “Rà soát hệ thống vị trí công việc và xây dựng cấp bậc nội bộ VietinBank”.

- Loại Gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 4.800.000.000 VND (Bốn tỷ tám trăm nghìn đồng chẵn - Chi phí trên đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác).

- Nội dung chính của Gói thầu: Rà soát hệ thống vị trí công việc và xây dựng cấp bậc nội bộ VietinBank, bao gồm:

• Rà soát chức năng nhiệm vụ và đề xuất cấu trúc công việc của từng phòng ban.

• Chuẩn hóa các vị trí công việc (bao gồm ngạch quản lý và chuyên gia).

• Cập nhật bản Mô tả công việc.

• Đánh giá giá trị công việc của các vị trí có sự thay đổi hoặc các vị trí mới.

• Xây dựng hệ thống cấp bậc nội bộ.

• Tài liệu Hướng dẫn quản lý hệ thống vị trí công việc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank.

3. Phương thức lựa chọn Nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 9h00 ngày 15/12/2020 đến trước 9h00 ngày 12/1/2021 (trong giờ làm việc).

5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Tầng 3 - Số 55 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Giá bán HSYC: Miễn phí.

7. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX): Phòng Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Tầng 3 - Số 55 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 12/1/2021.

10. Thời điểm và địa điểm mở thầu: 9h30 ngày 12/1/2021 tại Trụ sở chính VietinBank, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VietinBank kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSĐX tới dự Lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các Nhà thầu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

- Bà Phạm Thị Huyền - Phòng Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức (Khối nhân sự, VietinBank). Điện thoại: 0987641646. Email: PhamThiHuyen@vietinbank.vn

- Bà Đào Thị Tuyết Nhung - Phòng Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức (Khối nhân sự, VietinBank). Điện thoại: 0978860059. Email: Nhung.dtt@vietinbank.vn

Trân trọng thông báo

VietinBank