Gia Lai: Tăng cường chống lạm thu trong trường học
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tư liệu

Đại diện Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau thời điểm bước vào năm học mới 2022 - 2023, HĐND tỉnh đã lập kế hoạch và tổ chức các đợt khảo sát tình hình thu, chi, sử dụng tiền trong và ngoài ngân sách trong các trường học, cấp học tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh thông qua tiếp xúc trực tiếp với hội phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo các trường học, cấp học để nắm bắt tâm tư, tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động xã hội hóa giáo dục địa phương. Đồng thời, HĐND nghiên cứu ý kiến đặt ra có hay không nên duy trì ban đại diện các hội phụ huynh học sinh, hoạt động quỹ hội ngoài ngân sách theo quy định…

Trước đó, UBND tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các trường học khẩn trương triển khai các nội dung tổ chức hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí năm học 2022 - 2023.

Ngoài các khoản tạm thu đã thể hiện rõ trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Sở GD-ĐT đề nghị phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chỉ đạo, triển khai thu các khoản thu đã có văn bản quy định theo đúng pháp luật.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội các địa phương hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; triển khai lập danh sách, thu bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 và lấy tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục- đào tạo.

Gia Lai: Tăng cường chống lạm thu trong trường học
Giờ lên lớp tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, TP.Pleiku, Gia Lai. Ảnh: CTV

Đại diện HĐND tỉnh Gia Lai cũng cho biết, tỉnh sẽ căn cứ và bám sát nội dung quy định hiện hành để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương. Sau khi có kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cùng với kết quả thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các địa phương và toàn ngành Giáo dục, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xây dựng dự thảo nghị quyết trình và thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Ông Đạt cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ nay đến khi diễn ra kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tham khảo, tiếp thu các ý kiến phản biện, những vấn đề còn chưa thống nhất, đồng thời đăng tải công khai những nội dung liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo kỹ lưỡng trước khi trình ra tại kỳ họp.

Cũng trong thời gian này, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động thu, chi, các loại quỹ do nhà trường, hội phụ huynh học sinh lập ra từ đầu năm học.