Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 3 vừa có công bố thể lệ giải Diên Hồng năm 2025.

Theo đó, giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025 sẽ được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, HĐND do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, HĐND TP. Hà Nội tổ chức.

Các tác phẩm tham dự giải cần bám sát kế hoạch tổ chức giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (giải Diên Hồng) lần thứ 3 - năm 2025 và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu như ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội; quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước...

Giải Diên Hồng lần thứ ba sẽ được trao vào tháng 1/2025

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ hai.

Tác phẩm dự giải đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 6/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

Những tác phẩm đã được nhận giải thưởng của giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025 nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, mục đích, ý nghĩa của giải nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết sách của HĐND các cấp vào cuộc sống.

Động viên, khuyến khích phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội và HĐND; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đại biểu dân cử có đức, có tài đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ; củng cố mối quan hệ hợp tác, gắn bó mật thiết giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với các cơ quan thông tấn, báo chí; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 22/11/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48017 - 0904.223.089.