Theo đó, một trong những điểm sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13 là giảm 50% mức phí thanh toán tại mục “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng”, phần liên quan đến “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”.

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo thông tư này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022”.

Thông tư quy định Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thông tư này.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thông tư 13 được ban hành để tiếp tục có chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ (về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022)./.

Chí Tín