Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5% là nỗ lực rất lớn

Tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu, như: việc không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, gói hỗ trợ lãi suất 2%, vì sao chỉ tiêu tăng năng suất lao động "lỡ hẹn" 3 năm qua...

Gửi lời cảm ơn đến Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, qua hơn 1 ngày thảo luận, có rất nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tâm huyết, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao.

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Đề xuất thực hiện hết năm 2023, nếu không đạt sẽ hủy dự toán
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, tăng trưởng kinh tế đạt 5% là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nhiều nền kinh tế tăng trưởng thấp hơn.

Về cơ bản các đại biểu Quốc hội đồng tình với báo cáo của Chính phủ, đồng thời làm rõ thêm nhiều vấn đề, nhất là những khó khăn, thách thức hiện nay. Các đại biểu Quốc hội đã đề xuất, gợi mở rất nhiều giải pháp có giá trị để Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tiếp thu để trình Chính phủ các giải pháp điều hành những tháng cuối năm 2023, năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trong hơn 1 ngày qua, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm về tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra.

Làm rõ hơn về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay tình hình thế giới rất khó khăn, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Ở trong nước, nước ta là nền kinh tế quy mô nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu, khả năng tự chủ còn hạn chế.

“Tất cả những khó khăn bên ngoài sẽ tác động trực tiếp đến nước ta. Dù vậy, kết quả đạt được tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng tích cực và đáng trân trọng. Tăng trưởng năm 2023 của Việt nam dự báo đạt khoảng trên 5%, là mức khá cao so với nhiều quốc gia như Thái Lan (dự báo đạt 2,7%), Indonesia (5%), Malaysia (3,9%), Singapore (1,2%)… Những con số này cho thấy kết quả của chúng ta là sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ đồng hành hiệu quả, kịp thời của Quốc hội và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của cả hệ thống chính trị” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, thời gian tới còn rất nhiều khó khăn, ngoài các giải pháp ngắn hạn, Chính phủ đang tập trung vào các giải pháp trong trung và dài hạn căn cơ. Thời gian tới, sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội để thực hiện hiệu quả hơn.

Trong tháng 10 đã có những dấu hiệu tương đối tích cực, như giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI, đầu tư tư nhân, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước đã có chuyển biến tích cực.

Tập trung đầu tư các dự án chiến lược quốc gia

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là chủ trương hết sức đúng đắn, chính xác và kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Một số chính sách của Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, người dân và người lao động, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đạt kết quả cao về kinh tế- xã hội 9 tháng và năm nay.

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Đề xuất thực hiện hết năm 2023, nếu không đạt sẽ hủy dự toán
Đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án quan trọng quốc gia góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh các hỗ trợ này, chúng ta đã dành hơn 50% nguồn lực của Chương trình cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội cho các dự án quan trọng, trọng điểm, mang tính chiến lược của quốc gia. Hiện nay các dự án này đang triển khai rất tích cực.

“Chúng ta đã dành 176.000 tỷ đồng/337.000 tỷ đồng của cả chương trình cho đầu tư hạ tầng, bên cạnh việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, người lao động” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Một chỉ tiêu không đạt yêu cầu đề ra đó là hỗ trợ lãi suất 2%. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích: có 2 lý do, thứ nhất, do nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện vay thì lại không vay; một số doanh nghiệp muốn vay lại không đủ điều kiện vay. Thứ 2, do thiết kế chương trình của chúng ta rất thận trọng, có quy định đối với dự án có khả năng phục hồi, dẫn đến “các đơn vị cho vay và đi vay rất ngại”.

Hiện mới cho vay được 873 tỷ đồng, gần bằng 2% kế hoạch. Chính phủ trình Quốc hội cho phép thực hiện chương trình này đến hết năm 2023, nếu không đạt được sẽ hủy dự toán. Đây là khoản chưa huy động nên không ảnh hưởng đến bội chi. Thay vào đó, sẽ chuyển sang giãn, hoãn các loại thuế, phí khác hỗ trợ doanh nghiệp.

Về chỉ tiêu năng suất lao động, đã 3 năm không hoàn thành mục tiêu đề ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nguyên nhân chủ yếu là mô hình tăng trưởng của chúng ta chưa có nhiều thay đổi; sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giữa các ngành, lĩnh vực còn chậm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Riêng năm 2023 còn có lý do đó là tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn so với mục tiêu, sản xuất công nghiệp, xây dựng, bất động sản còn khó khăn, một bộ phận lao động chuyển sang khu vực dịch vụ, chủ yếu là các ngành nghề phi chính thức, có năng suất lao động thấp hơn…

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ đề án tăng năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng năng suất lao động, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng được cơ hội của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4. Bộ đã trình Chính phủ, sắp tới sẽ được thông qua.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn, như: tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện năng suất, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia./.

Lời giải nào cho bài toán tăng năng suất lao động

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận trong hơn 1 ngày qua. Theo các đại biểu, chỉ tiêu tăng năng suất lao động không đạt, phản ánh kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn để có thể bắt kịp năng suất lao động của các nước trong khu vực. Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam, là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp trình độ phát triển tiên tiến của các nước.

Lý giải vấn đề này, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nguyên nhân chủ yếu là mô hình tăng trưởng của chúng ta chưa có nhiều thay đổi; sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giữa các ngành, lĩnh vực còn chậm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.