Hà Nội : 419/712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đã được xử lý
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin tại cuộc họp báo ngày 30/6. Ảnh: NNK

Theo ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, việc tập trung xử lý 712 dự án trong vòng hơn 1 năm qua thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự vào cuộc tiên phong của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong danh mục đã báo cáo đến nay, thành phố đã tiến hành rà soát đối với 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về “Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, UBND thành phố đã tập trung thực hiện theo hai hướng. Một là tập trung hỗ trợ thủ tục đầu tư cho các dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai. Hai là kiên quyết thu hồi, dừng các dự án không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định.

Đến nay, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt thực hiện dự án đối với 66 dự án. Đồng thời, thành phố đang thực hiện thủ tục tương tự đối với 60 dự án khác, dự kiến có quyết định trong tháng 7/2023.

Cùng với các dự án đã được giao cho các quận, huyện, sở, ngành theo dõi, đôn đốc triển khai trước đó, đến nay, 419/712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đã được thành phố xử lý; còn lại 293/712 dự án (chiếm 41,2%), UBND thành phố xác định sẽ tập trung xử lý xong trong năm 2023.

“Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo, sau này sẽ công khai toàn bộ danh mục các dự án này đến cấp xã để người dân theo dõi, giám sát” - ông Dũng nói.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục việc rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo tập trung rà soát khoảng 50 dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Dự án trong tuần sau sẽ ký thông báo rà soát các dự án tại quận Cầu Giấy. Thành phố xác định đây là công việc thường xuyên, các sở ngành thành phố vào cuộc rất tích cực, không chờ giám sát HĐND TP. Hà Nội.