Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. Ảnh: TL

Theo quyết định, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quyết định cũng nêu chi tiết số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết.

Cụ thể, đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế: bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là xe cứu thương tùy thuộc vào số lượng giường bệnh của đơn vị (50 giường được bố trí 1 xe, từ 50 - 100 giường bố trí 2 xe, 100 - 200 giường được bố trí 3 xe, từ 200 - 300 giường được bố trí 4 xe và từ 300 giường bệnh trở lên nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 1 xe);

Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố là xe cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế hoặc xe cứu thương có kết cấu đặc biệt, số lượng là 50 xe;

Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã là xe cứu thương là 01 xe/đơn vị và xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế là 2 xe/đơn vị;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là 4 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế 12 - 16 chỗ ngồi vận chuyển người bệnh và 3 xe bán tải chở máy phun và hóa chất lưu động;

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là 1 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên phục vụ hoạt động y tế;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là 5 xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế và 1 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế;

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Sở Y tế là 1 xe/đơn vị;

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 1 xe/đơn vị.

Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2024, thay thế Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

Đối với nhóm xe ô tô có kết cấu đặc biệt: Trung tâm phát triển quỹ đất; Ban Quản lý các dự án và khai thác hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc mỗi loại là 1 xe.

Nhóm xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng (thiết bị chuyên dùng được gắn cố định với xe) hoặc xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật: Ban phục vụ lễ tang Hà Nội tối đa là 130 xe; Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội tối đa là 35 xe; Thanh tra Sở Giao thông vận tải tối đa 58 xe; Sở Giao thông vận tải là 1 xe; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tối đa là 32 xe; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là 2 xe; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là 2 xe ô tô; Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ là 2 xe.

Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ảnh: TL

Nhóm xe tải: Các cơ sở cai nghiện ma túy và các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao trang bị 1 xe/đơn vị; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 1 xe; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sau sắp xếp, kiện toàn tiếp quản chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 xe.

Nhóm xe ô tô trên 16 chỗ: Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công là 2 xe/đơn vị; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 1 xe/đơn vị; các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm huấn huyện và thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa thành phố là 1 xe/đơn vị; Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 1 xe; Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu 1 xe;

Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trung tâm chính trị quận, huyện, thị xã là 1 xe/đơn vị; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là 1 xe.

Quyết định cũng quy định cụ thể mức giá mua xe ô tô chuyên dùng. Khi thực hiện mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, kết cấu có liên quan và giá thị trường tại thời điểm mua sắm, thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định pháp luật về đấu thầu, đảm báo giá mua không vượt quá giá mua tối đa do UBND thành phố quy định.

TP. Hà Nội giao Sở Tài chính Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Sở Nội vụ hướng dẫn bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho lái xe và xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, thực hiện kiểm soát chi đối với các nội dung liên quan đến mua sắm, sửa chữa, thanh lý và các hình thức xử lý khác đối với xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.