Hà Nội đã giảm hơn 756 tỷ đồng tiền thuê đất, thuê mặt nước
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, để hỗ trợ phục hồi, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, TP. Hà Nội triển khai thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022, đã ban hành 2.615 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 với tổng số tiền được giảm là 756,61 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, đến nay, doanh số hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt 36.577,4 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt 14.105,8 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng lũy kế từ đầu chương trình (20/5/2022) đạt 140,73 tỷ đồng cho 310 khách hàng.

Nhu cầu vay tín dụng còn thấp do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn làm giảm khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Dư nợ cho vay theo Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 553.176 tỷ đồng. Thành phố cũng đang tích cực triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Kết thúc phiên làm việc sáng 5/12, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, HĐND TP. Hà Nội đã nghe dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Cạnh đó, đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index, SIPAS...

Thành phố quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được trình thông qua, thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng 6,5-7,0%; GRDP/người 160-162 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5-11,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4-5%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4%; giảm 300-400 số hộ nghèo...

Kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 34,4% - kế hoạch là 30%); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý (đạt 30,9% - kế hoạch là 28,8%); số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm (130 trường công nhận mới, 270 trường công nhận lại - kế hoạch là 81 trường và 50 trường).