Phê duyệt hơn 2.713 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô
Phê duyệt hơn 2.713 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: TL

Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung đôn đốc triển khai công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ hoàn thành 70% khối lượng trong tháng 6/2023. Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần 1.1, 2.1 và dự án thành phần 3, phấn đấu xong trước ngày 20/3/2023; phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ phối hợp các bộ, các tỉnh lân cận, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý các vướng mắc liên quan đến việc triển khai đối với các hạng mục sử dụng vốn đầu tư công trong dự án thành phần 3 (tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP); lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3; giải quyết các khó khăn, vướng mắc về vật liệu và đổ thải; rà soát các mỏ vật liệu xây dựng để bảo đảm nguồn cung cấp cho dự án...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các nguyên tắc về bố trí vốn giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và quy định pháp luật; trong đó, riêng về vốn giải phóng mặt bằng thì chỉ diện tích thuộc chỉ giới dự án đường Vành đai 4 mới được sử dụng vốn của dự án này. Đối với việc lựa chọn nhà thầu cho dự án thành phần, quá trình thực hiện phải đúng các quy định và trên tinh thần “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự.