TP. Hồ Chí Minh: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử Bài 1: Lần đầu tiên hóa đơn điện tử được quy định trong luật Hoàn thiện quy trình, tập huấn để triển khai hoá đơn điện tử

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội.

Cục thuế cũng đã ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử của Cục Thuế TP. Hà Nội; ban hành kế hoạch trong đó nêu rõ mục tiêu, lộ trình chi tiết 3 giai đoạn triển khai; công bố, đăng tải website 90 số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ giải đáp hóa đơn điện tử.

Cục thuế cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn nội bộ về các nội dung về hóa đơn, chứng từ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy trình theo quyết định của Tổng cục Thuế.

Hà Nội: Đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử
Ngành thuế sẽ chính thức triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới từ tháng 11/2021. Ảnh: NM.

Để công tác tuyên truyền được sâu rộng tới người nộp thuế và các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục Thuế tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục thuế hoàn thiện nội dung thư ngỏ, thông báo để gửi tới các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn về kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội; hoàn thiện nội dung tài liệu tập huấn, các vướng mắc thường gặp, quy trình rút gọn các bước cần thực hiện đối với cán bộ thuế và người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức họp trực tuyến với các tổ chức cung cấp giải pháp để thống nhất lộ trình, mục tiêu triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan thuế sẽ thiết lập trung tâm điều hành hóa đơn điện tử tại cục thuế.

Cơ quan thuế tiếp tục tổ chức tập huấn về chính sách, quy trình xử lý hóa đơn điện tử cho cán bộ quản lý để thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức thực hiện, đánh giá giám sát chất lượng triển khai, đảm bảo ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.

Cơ quan thuế phân nhóm người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn có mã, không mã, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC./.