Theo đó, CMI bị phạt 70 triệu đồng do đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: báo cáo tài chính quý IV/2018; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; báo cáo tài chính quý I/2019; báo cáo thường niên năm 2018; báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2018; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; báo cáo thường niên năm 2019; báo cáo tài chính quý II/2020 công ty mẹ và hợp nhất; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019)...).

Hai doanh nghiệp bị phạt do vi phạm về công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo thường niên năm 2019; tài liệu họp đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020./.