Cục thuế Hải Dương giải đáp hơn 100 câu hỏi về quyết toán thuế Hải Dương: 44 người trúng thưởng hóa đơn may mắn quý I/2023 Cục Thuế Hải Dương chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế Hải Dương: Thu nội địa 7 tháng đạt 65% dự toán

8 khoản thu đạt khá so với tiến độ

Đánh giá kết quả thu ngân sách 8 tháng, ông Bùi Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt công tác quản lý thuế, đã có 4 khoản thu hoàn thành vượt dự toán; 8 khoản thu đạt khá so với tiến độ; tuy nhiên, có 4 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán năm.

Hải Dương: Nhiều khoản thu nội địa đã hoàn thành vượt dự toán
Cục Thuế Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử. Ảnh: CTV.
Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 4 khoản thu hoàn thành dự toán năm là thu từ lợi nhuận cổ tức được chia 8 tháng được 35,719 tỷ đồng, đạt 179 % dự toán, bằng 379% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương được 134,7 tỷ đồng, đạt 168% dự toán, bằng 211%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 42,8 tỷ đồng, đạt 134% dự toán, bằng 138%; thu khác ngân sách được 381,6 tỷ đồng, đạt 116% dự toán năm, bằng 125%.

Cụ thể, 8 khoản thu đạt và vượt theo tiến độ, như thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng được 4.292,8 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, bằng 177% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.853 tỷ đồng đạt 66% dự toán, bằng 91%; thuế thu nhập cá nhân được 784,4 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, bằng 98%; thu lệ phí trước bạ được 352,5 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, bằng 81%; thu từ phí, lệ phí được 114 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ năm...

Bên cạnh kết quả trên, theo ông Thanh, vẫn còn 4 khoản thu đạt thấp so với tiến độ, như thu từ tiền thuê đất 8 tháng được 199,2 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 103% so với cùng kỳ; nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg và được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP; thu tiền sử dụng đất được 1.895,4 tỷ đồng, đạt 51% so với dự toán năm, bằng 51%, nguyên nhân do thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án đấu giá không thành công.

Thu từ khu vực DNNN trung ương được 277,3 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, bằng 80%, nguyên nhân các doanh nghiệp trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp; thuế bảo vệ môi trường thu được 418,8 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 68%, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022.

Tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao thu ngân sách quý III, ông Thanh cho hay, Cục Thuế Hải Dương sẽ bám sát chỉ đạo của ngành, địa phương; chủ động, tích cực tham mưu cho ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp quản lý thu. Chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), truyên truyền chính sách thuế mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của DN. Tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Hải Dương: Nhiều khoản thu nội địa đã hoàn thành vượt dự toán
Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuê.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, triển khai ứng dụng dữ liệu HĐĐT để phát hiện kịp thời NNT có rủi ro cao về thuế, rủi ro về HĐĐT để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đôn đốc các khoản nợ thuế sau thanh tra, kiểm tra vào NSNN.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, cục thuế nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn, các chi cục thuế cần nhìn nhận khách quan, thực trạng quản lý thuế đối với hộ khoán, đánh giá làm rõ các nguyên nhân, rà soát toàn bộ cơ sở, dữ liệu về đối tượng, doanh thu và mức thuế, tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thương mại điện tử.

Tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành trong việc thực hiện chính sách thu, bám sát các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, các dự án phát sinh; tập trung rà soát, đối chiếu số liệu, kịp thời xác định chính xác số nợ thuế của từng NNT, phân loại các khoản nợ, phân tích nguyên nhân từng đối tượng nợ thuế, trên cơ sở đó ban hành các quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tập trung triển khai các giải pháp để đôn đốc thu nợ cũ, không để phát sinh nợ mới nhất là các khoản nợ về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Giám sát tình hình kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường

Theo ông Bùi Đức Thanh, cục thuế sẽ tăng cường thực hiện giám sát tình hình kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý kinh doanh xăng dầu, duy trì công tác quản lý mua bán xăng dầu nhằm tăng thu thuế bảo vệ môi trường.