HQ Bình Phước

Cục Hải quan Bình Phước triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: TL

Năm 2020, Cục Hải quan Bình Phước được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 800 tỷ đồng, chỉ tiêu phân đấu bổ sung do Tổng cục Hải quan giao là 1.700 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Cục Hải quan Bình Phước đã bám sát các chỉ đạo của các cấp, tích cực thực hiện các giải pháp vừa chống dịch và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhờ đó, năm 2020, Cục Hải quan Bình Phước đã thu hút gần 770 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tăng gần 8% so với năm 2019; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5 tỷ USD, tăng trên 17% so với năm 2019.

Kết quả, Cục Hải quan Bình Phước thu ngân sách đạt hơn 1.870 tỷ đồng, đạt 234% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 10% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao và tăng 115% so với năm 2019.

Ngày 5/1/2021, Cục Hải quan Bình Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 1.170 tỷ đồng dự toán Bộ Tài chính giao và đạt chỉ tiêu phấn đấu là 1.234 tỷ đồng do Tổng cục Hải quan giao./.

Ngọc Linh