cảng hải phòng

Hoạt động thông quan hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trước ý kiến phản ánh của một số DN cho rằng, cần đơn giản hóa thủ tục quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) nêu lên một số cơ quan báo chí, chiều 20/10/2014, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan-Tổng cục Hải quan Ngô Minh Hải đã có văn bản lý giải.

Trong quá trình chờ kiểm tra hoặc chờ kết quả kiểm tra, DN đưa hàng hóa về bảo quản theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại được quy định tại Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC), trong đó có quy định cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản chờ kết quả kiểm tra.

Tuy nhiên việc phối hợp chưa đạt hiệu quả, "có một số cơ quan kiểm tra chuyên ngành gây khó khăn cho DN khi xác nhận hàng hóa được đưa về địa điểm kiểm tra trong nội địa. Đây là một vướng mắc phát sinh từ phía cơ quan kiểm tra chuyên ngành" - Tổng cục Hải quan cho biết.

Để thực hiện Luật Hải quan mới (có hiệu lực từ 1/1/2015), Tổng cục Hải quan đang dự thảo thông tư trình Bộ Tài chính với định hướng phân loại hàng hóa để chủ động quản lý, giám sát hàng hóa đưa về bảo quản một cách cụ thể.

Đối với hàng hóa có nguy cơ cao ảnh hưởng đến dịch bệnh, sức khỏe con người, môi trường thì phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu; Đối với hàng hóa không thể kiểm tra được tại cửa khẩu thì DN được đưa về địa điểm kiểm tra và tự bảo quản, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc bảo quản hàng hóa của DN.

Đối với hàng hóa khác, DN có yêu cầu đưa về bảo quản chờ kiểm tra chuyên ngành thì phải có địa điểm bảo quản hàng hóa đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đến khi được thông quan.../.

Hải Anh