hai quan

Cán bộ hải quan kiểm tra tờ khai nhập khẩu hàng hóa của DN. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Y tế có công văn 7415/BYT-YDCT phúc đáp công văn 7524/TCHQ-GSQL (ngày 25/11/2020) của Tổng cục Hải quan liên quan đến chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật, vừa thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, vừa thuộc Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 15/2008/TT-BNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại công văn 7415/BYT-YDCT, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục dược ban hành kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT.

Theo đó, trường hợp DN khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm dược liệu thì thực hiện theo quy định tại Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Trường hợp DN khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm dược liệu thường sử dụng cho mục đích làm thực phẩm thông thường được Bộ Y tế ban hành kèm theo công văn 7415/BYT-YDCT thì được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu lại tại DN và hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện DN sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan theo quy định./.

Ngọc Linh