Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Vũ Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát CTI bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bà Vũ Thị Thúy đã mua 1.000.000 cổ phiếu CTI từ ngày 4/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 31/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thúy.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 22,5 triệu đồng đối với bà Đầu Thị Huyền do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Bà Đầu Thị Huyền – thành viên Ban kiểm soát CTI đã mua 1.000.000 cổ phiếu CTI từ ngày 4/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 30/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Đầu Thị Huyền./.