Kinh phí của Dự án bao gồm vốn vay ODA ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc khoảng 100 triệu USD và vốn đối ứng trong nước khoảng 638 tỉ đồng (tương đương khoảng 30 triệu USD). Thời gian thực hiện kéo dài trong 4 năm kể từ khi Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các thủ tục phê duyệt Dự án.

Được biết, mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án là xây mới, nâng cấp khoảng 60 cầu yếu, cầu kết nối trên các hệ thống đường quốc lộ trong phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ.

Qua Dự án này sẽ tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và các vùng kinh tế; giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách; góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội nói chung./.

Theo chinhphu.vn