anh moi

Đường dẫn chính vào cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - An Giang. Ảnh: Gia Cư

Thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được khai báo với 8 nghìn tờ khai, tăng trên 50% so với cùng kỳ, giá trị trên 240 triệu USD. Riêng hàng nhập khẩu tăng đột biến, với 604 tờ khai, đạt trên 30 triệu USD, tăng gần 300% so với cùng kỳ.

Theo đó, số hàng hóa xuất khẩu ghi nhận tại cửa khẩu này chủ yếu là các mặt hàng năng lượng điện, sắt thép, hàng lương thực, thực phẩm…, còn lượng hàng nhập khẩu chủ yếu là trái cây, máy móc, đường trắng...

Cũng theo thống kê số thuế thu từ xuất, nhập khẩu cũng tăng đột biến, đầu năm 2020 đơn vị được giao 4 tỷ đồng, cuối năm đạt trên 40 tỷ đồng. Trong đó thu từ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trắng là chủ yếu./.

Gia Cư