Báo cáo từ UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong năm 2022 vừa qua, tỉnh được phân bổ trên 3.700 tỷ đồng vốn đầu tư công. Hết năm ngân sách 2022, tỉnh Hậu Giang giải ngân đạt xấp xỉ 95% kế hoạch vốn, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 4.754 tỷ đồng. Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 3/2023, tỉnh Hậu Giang giải ngân được trên 575 tỷ đồng, đạt 12,1% tổng kế hoạch vốn được giao.

Hậu Giang: Thi đua giải ngân vốn đầu tư công chào mừng ngày thành lập tỉnh
Hậu Giang lập thành tích trong giải ngân vốn đầu tư công chào mừng ngày thành lập tỉnh. Ảnh minh họa: H.T

Phát huy những thành tích từ công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2023, đặc biệt lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành tỉnh, tỉnh Hậu Giang đang phát động thi đua trong giải ngân vốn đầu tư. Mục đích của phong trào thi đua là phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và hoàn thành mục tiêu giải ngân.

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 4.754 tỷ đồng. Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 3/2023, tỉnh Hậu Giang giải ngân được trên 575 tỷ đồng, đạt 12,1% tổng kế hoạch vốn được giao.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý đầu tư công, giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt tối thiểu 95%, đến ngày 31/1/2024 đạt tối thiểu 97% theo kế hoạch vốn. Riêng nguồn vốn đầu tư công kéo dài năm 2022 sang năm 2023 thực hiện giải ngân đạt 100% trước ngày 1/10/2023.

Tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Đồng thời, tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các ngành, đơn vị chú trọng đến việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động thi công các công trình, phù hợp với yêu cầu, điều kiện hiện nay. Nhất là tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới, vừa kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang đã ra tối hậu thư đối với các chủ đầu tư đó là kiên quyết không nghiệm thu các công trình không đáp ứng yêu cầu về thiết kế và chất lượng./.