hbc

Công ty cổ phần Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành chứng khoán để huy động vốn. Ảnh: T.L

Mục tiêu lãi gần gấp đôi

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, mã CK: HBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo tài liệu này, đại hội sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng. Những con số này lần lượt tăng 20% và gấp 2,8 lần so với kết quả năm 2020.

Năm 2020, HBC đạt hơn 11.225 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% so năm 2019. Vì thế, lãi ròng giảm 79%, còn hơn 86 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra tại đại hội đầu năm, công ty chỉ thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Về kế hoạch cổ tức, cho năm 2020, đại hội sẽ trình cổ đông phương án chia tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến giữ mức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông phát hành 3,25 triệu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên cuối tuần, giá cổ phiếu HBC là 15.300 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, năm nay, HBC cũng dự kiến phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho nhân viên, một quyền mua được mua một cổ phiếu bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực trong ba năm kể từ 1/1/2021.

Phát hành 2.000 tỷ đồng chứng khoán

HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông việc phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng chứng khoán (bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu) nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh. Giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên thời gian phát hành chưa được công bố.

Ngoài ra, đại hội cũng xin ý kiến cổ đông cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu, cho các công ty thành viên vay vốn lưu động hoặc bảo lãnh.

Tính đến 31/3, nợ phải trả của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình là gần 11.411 tỷ đồng, chiếm 74% tổng nguồn vốn. Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp đến cuối quý là 4.935 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn chỉ 160 tỷ đồng và không có trái phiếu chuyển đổi.

Tại đại hội sắp diễn ra, công ty cũng có tờ trình về kế hoạch tham gia đầu tư các dự án bất động sản. Theo đó, HĐQT dự kiến xin cổ đông ủy quyền cho triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô dự án đầu tư, có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ tham gia của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ triển khai một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Bầu mới thành viên HĐQT độc lập

Đại hội tới đây, cổ đông sẽ thông qua đơn từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT độc lập đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT thông qua ngày 20/4 vừa qua.

Thêm vào đó, đại hội sẽ bầu mới thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2024 và bầu thành viên HĐQT Độc lập thay thế với ông Hồng Anh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, có 3 ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm ông Phương Công Thắng, Nguyễn Công Phú và David Martin Ruiz (quốc tịch Tây Ban Nha).

Còn ông Dương Văn Hùng được đề cử bầu thay thế vị trí của ông Đặng Hồng Anh trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo kế hoạch này, HĐQT của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình sẽ gồm 8 thành viên và số lượng thành viên độc lập là 3 người./.

Hồng Quyên