Theo đó, HDC dự kiến phát hành thêm hơn 3,3 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 4% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, chưa đến 1/6 thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.

Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, trong đó riêng từ cấp phó giám đốc trở lên sẽ hạn chế chuyển nhượng 3 năm. Thời gian nhận tiền mua từ 10/8 đến 27/8.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HDC ghi nhận doanh thu đạt 638,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 143,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,2% và 82% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm Hodeco đã hoàn thành được gần 1 nửa kế hoạch về doanh thu và 56,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường, cổ phiếu HDC hiện giao dịch với mức gia 62.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2021 đến nay cổ phiếu HDC đã tăng gấp hơn 2 lần./.

Hồng Quyên