Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh và hiện vật của Bác Hồ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bia ghi danh tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính bên bia ghi danh tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương mộ liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.

Hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bia ghi danh tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng-Đồn Nghĩa Lộ.