Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ.
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ.
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.