Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường mầm non, tiểu học dân lập, tư thục (gọi chung là trường ngoài công lập). Cụ thể là những người này đang làm việc tại các trường ngoài công lập trước khi cơ sở phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, người nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trường hợp được hưởng hỗ trợ này phải là những người chưa được hưởng chính sách hỗ trợ với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng cho giáo viên trường tư bị ảnh hưởng Covid-19
Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng cho giáo viên trường tư bị ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: H.Q

Mức hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người, áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định. Thời gian thực hiện việc này đến hết 31/12/ 2022.

Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự đảm bảo kinh phí thực hiện việc hỗ trợ. Các địa phương còn lại được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách trung ương theo nguyên tắc: 80% mức thực chi theo quy định tại nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên; 60% đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại; 40% đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương còn lại; Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương để thực hiện./.