Theo thông tin từ Vụ Quản lý hàng dự trữ - Tổng cục Dự trữ Nhà nước, để đảm bảo tiến độ đề ra, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã khẩn trương phối hợp với các sở, ban ngành của các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt, bảo đảm đúng quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ.

Hỗ trợ người dân 7 tỉnh gần 2.336 tấn gạo dự trữ trong thời gian Giáp hạt năm 2024

Các cục dự trữ nhà nước khu vực (Bắc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận 72,15 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân 2 tỉnh Kon Tum, Kiên Giang trong thời gian giáp hạt 2024. Ảnh: Khánh Huyền

Thông tin về tiến độ xuất cấp, cho đến nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành giao 69.870 kg gạo để hỗ trợ người dân ở Kon Tum trong thời gian giáp hạt năm 2024. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ cũng đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao đủ 2.280 kg gạo dự trữ hỗ trợ người dân ở tỉnh Kiên Giang.

Số gạo còn lại 2.263,755 tấn cho 5 tỉnh (Lạng Sơn, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, An Giang) sẽ được địa phương có kế hoạch tiếp nhận đúng thời gian quy định./.