hoa sen

Một lô hàng xuất khẩu của Hoa Sen. Ảnh T.L

Doanh thu quý III năm tài chính đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 90%, 435% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2019 – 2020 và 20%, 64% so quý II vừa qua. Riêng tháng 6/2021, sản lượng tiêu thụ ước đạt 175.763 tấn, doanh thu ước đạt 3.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 562 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 30/6/2021), sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen ước đạt 1.694.155 tấn, doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 54%, 72%, 381% so với cùng kỳ. Theo đó, Hoa Sen đã thực hiện được 94% kế hoạch sản lượng, 99,8% kế hoạch doanh thu và 225% kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020-2021.

Hoa Sen cho biết đã ký các hợp đồng xuất khẩu với khách hàng đến hết tháng 11/2021, với sản lượng xuất khẩu trung bình trên 120.000 tấn/tháng.

Thị trường nội địa đang bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi đại dịch Covid-19, nhưng công ty này cho biết vẫn duy trì được sản lượng bán hàng tối thiểu khoảng 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng/tháng.

Hệ số EPS trượt của 4 quý gần nhất của cổ phiếu HSG đang ở mức 7.814 đồng/cổ phiếu vào cuối quý III niên độ tài chính 2020-2021 (đã bao gồm số lượng cổ phiếu chia cổ tức 10% ngày 15/6/2021). Nếu lấy giá 35.400 đồng/cổ phiếu vào cuối ngày 20/7/2021 thì hệ số PE của cổ phiếu Hoa Sen là 4,53 lần, thấp hơn so với trung bình ngành thép và thấp hơn so với trung bình toàn thị trường./.

Chí Tín