Hoàn thành bàn giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại Đắk Nông và Long An trước 1 tuần
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước TP. Hồ Chí Minh và ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng giám sát việc bàn giao hỗ trợ gạo cho học sinh. Ảnh: Sơn Nam

Trong tổng số lượng gạo hỗ trợ 619,800 tấn bàn giao dịp này, tỉnh Long An nhận 20,280 tấn, tỉnh Đắk Nông 598,620 tấn. Theo kế hoạch, thời hạn hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh, để triển khai nhiệm vụ nhanh, hiệu quả, đơn vị đã khẩn trương liên hệ, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng của 2 tỉnh Long An và Đắk Nông triển khai nhanh việc thống kê, tổng hợp đối tượng, số lượng và ban hành quyết định phân bổ gạo trên địa bàn.

Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo, tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Hoàn thành bàn giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại Đắk Nông và Long An trước 1 tuần
Xe vận chuyển gạo bàn giao hỗ trợ học sinh ngay tại trường học. Ảnh: Sơn Nam

Trong quá trình xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh từ ngày 12/4-17/4/2024, từ khâu xuất kho, phối hợp với đơn vị vận chuyển, với các địa phương đều được đơn vị chủ động và phối hợp nhịp nhàng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho; áp tải, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh cho các địa phương, đảm bảo gạo hỗ trợ học sinh đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời phân bổ tới học sinh.

Trong 2 tỉnh nhận gạo thì tỉnh Đắk Nông có số lượng học sinh được hỗ trợ rất đông, hơn 10.000 học sinh, với 8 huyện và gần 100 điểm trường. Địa bàn, địa hình tỉnh Đắk Nông khá phức tạp; thời gian xuất phải khẩn trương nên cục đã dốc toàn lực lượng công chức 2 chi cục và các phòng nghiệp vụ thực hiện xuất kho và giao nhận không kể ngày đêm.

Với tinh thần quyết tâm cao, đến 18 giờ 00 phút ngày 17/4/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất cấp 618,900 gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học, 2023 - 2024 trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Đắk Nông trước thời hạn 1 tuần, đảm bảo kịp thời cho các cháu học sinh trước thời hạn Tổng cục quy định.