Hoạt động mua nhập, xuất bán lương thực được lãnh đạo Cục chỉ đạo sát sao. Ảnh: Cục DTNN Thái Bình

Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-TCDT ngày 12/12/2012 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đến ngày 10/9/2013, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mua nhập, xuất bán lương thực năm 2013.

Theo ông Động, công tác mua nhập, xuất bán lương thực dự trữ quốc gia năm nay tại đơn vị gặp không ít khó khăn, đặc biệt là mua nhập thóc vụ Xuân 2013 và bán gạo nhập kho năm 2012.

Về thực hiện nhiệm vụ mua nhập thóc, năng suất lúa vụ Xuân 2013 tại tỉnh Thái Bình ước đạt 72,51 tạ/ha, tăng 1,24%, sản lượng thóc ước đạt trên 583 nghìn tấn, cơ cấu giống lúa ngắn ngày (đạt 95,78%), lúa chất lượng cao (đạt 31,2%).

Nhu cầu tiêu thụ tăng; giá cả lương thực tăng cao; việc tăng giá xăng, giá điện , thời tiết diễn biến phức tạp, trong các tháng 6, 7 và đầu tháng 8 đã có 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới liên tiếp xảy ra, gây ra mưa dài ngày trên diện rộng... là những thách thức không nhỏ cho việc thực hiện nhiệm vụ mua nhập thóc của đơn vị.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình đã chủ động dự báo diễn biến của tình hình thị trường, đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, phù hợp, linh hoạt.

Ông Động cho biết, thời điểm khó khăn nhất vào tháng 7 khi giá thị trường tăng cao làm tiến độ mua chậm lại. Cục đã quyết định bổ sung phí nhập cho các Chi cục, sửa đổi hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia để động viên, khuyến khích kịp thời đối với các Chi cục và cán bộ, công chức.

Ngay sau khi có quyết định giá của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN, Cục đã mời các khách hàng đã đăng ký bán thóc đến ký hợp đồng và khẩn trương triển khai thực hiện. Đồng thời, Cục chỉ đạo các Chi cục tăng cường kiểm tra chất lượng lương thực nhập kho, phối hợp giúp khách hàng phân loại, xử lý, kiểm tra chất lượng lương thực tại kho.

“Cục đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát động thi đua; thành lập tổ kiểm tra, kiểm tra kê lót kho, công tác chuẩn bị, kiểm tra trong và sau khi mua nhập kho; phân công cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi. Đồng thời, hướng dẫn các Chi cục trong thời gian mua nhập; kiên quyết không vì hoàn thành kế hoạch mà ảnh hưởng đến chất lượng lương thực nhập kho”, ông Động chia sẻ.

Về thực hiện nhiệm vụ xuất bán gao: Thực hiện công văn hướng dẫn số 774/TCDT-QLHDT ngày 11/7/2013 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc mua, bán lương thực dự trữ quốc gia 6 tháng cuối năm 2013, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình đã tổ chức bán đấu giá 6.000 tấn gạo nhập kho năm 2012 trong tháng 8/2013. Đến ngày 10/9/2013 Cục đã hoàn thành nhiệm vụ xuất kho.

Từ nay đến cuối năm, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo vệ an toàn hàng dự trữ quốc gia; điều hành, rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự toán, sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước đúng quy định, mua sắm tài sản, thực hành tiết kiệm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án kho Đồng Tu – Hưng Hà./.

Ngô Huệ (Theo Cục DTNN khu vực Thái Bình)