Trong khuôn khổ của Hội nghị AIRM 26th và AIC 49th, các cuộc họp nhóm, sự kiện bên lề của các cơ quan quản lý bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm các nước trong khối ASEAN đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và chương trình đề ra.

Hội nghị AIRM 26th và AIC 49th đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể của hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN đã trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm bền vững. Các nội dung chính bao gồm: Các hoạt động trong năm 2023 - 2024 về kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm bền vững của ASEAN và Thỏa thuận về thành lập tổ công tác về bảo hiểm bền vững ASEAN; những thay đổi trong quy định pháp lý về quản lý, giám sát kinh doanh bảo hiểm; kinh nghiệm quản lý đại lý bảo hiểm và phát triển sản phẩm bảo hiểm bền vững.

Brunei sẽ là nước đăng cai và chủ trì tổ chức Hội nghị Các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 27 và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 50 vào năm 2024.

Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) đã chia sẻ kết quả các hoạt động của Hội đồng trong năm 2023 và họp Ban Thư ký ASEAN về kế hoạch hoạt động trong các năm tiếp theo.

Các cơ quan quản lý bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm và đại diện doanh nghiệp bảo hiểm các nước ASEAN cũng đã trao đổi, tìm giải pháp cho việc phát triển bảo hiểm bền vững; hợp tác về bảo hiểm trong khối ASEAN và Chương trình tài chính & bảo hiểm rủi ro thiên tai. Từ đó, đề ra định hướng phát triển ngành bảo hiểm mỗi nước và trong khu vực.

Hội nghị AIRM 26th và AIC 49th đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực
Đại diện Đoàn Việt Nam phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Nhóm năng lượng tái tạo ASEAN (AREP). Biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết chung của các Thành viên Ủy ban Công tác tái bảo hiểm ASEAN (ARWC) trong việc hợp tác theo hướng doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm ASEAN góp phần hỗ trợ các nước ASEAN nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Kết quả và các nội dung hợp tác tại hội nghị sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN để tổng hợp, đánh giá.

Hội nghị AIRM26 và Hội nghị AIC49 cũng đã thống nhất Brunei sẽ là nước đăng cai và chủ trì tổ chức Hội nghị Các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 27 và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 50 vào năm 2024./.