Hơn 3,2 triệu tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vay thông qua các chính sách ưu đãi
Đã có hơn 3,2 triệu tỷ đồng vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các chính sách ưu đãi. Ảnh: TL minh họa

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có các chính sách về cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất và cho vay mới với lãi suất thấp nhằm giảm chi phí, giảm áp lực cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Cùng với đó, ngành Ngân hàng thực hiện trần lãi suất cho vay ngắn hạn không quá 4,5%/năm đối với 5 nhóm ngành ưu tiên, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Lệnh, chính sách trên cũng đã tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp được bổ sung nguồn vốn với lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Chính sách lớn thứ ba là theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, ngành Ngân hàng thực hiện 2 gói hỗ trợ về an sinh xã hội và hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các doanh nghiệp nhiều ngành, lĩnh vực, giúp nền kinh tế phục hồi phát triển bền vững./.