Trong số các doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, có nhiều doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức rất cao. Trong đó, Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (mã Ck: NTT) thông báo ngày 11/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng). Cấp nước Ninh Thuận dự kiến phải chi 45 tỷ đồng khi có 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng dốc hơn 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023 (72 tỷ đồng) để trả cổ tức.

Hơn 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức
Ảnh minh họa

Còn công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã Ck: SCS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng vào ngày 11/6 tới đây. Với gần 95 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SCS cần chi khoảng 285 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/6/2024.

Trong khi đó, ngày 12/6 tới đây, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã Ck: DHG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng và với hơn 130 triệu cổ phiếu đang lưu hành thì DHG sẽ phải chi hơn 520 tỷ đồng để thực hiện quyền. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/6. Trước đó, Dược Hậu Giang thông qua việc trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 75%. Như vậy, doanh nghiệp còn một đợt chi trả cổ tức với tỷ lệ 35%.

Công ty cổ phần FPT (mã Ck: FPT) vừa thông báo ngày 13/6 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt còn lại năm 2023 với tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán dự kiến là 20/6 - chỉ 7 ngày sau đó. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến FPT sẽ chi khoảng 1.300 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông./.