Việt Nam sẽ có 6 nhóm cảng biển theo vùng lãnh thổ. Ảnh: Cảnh Dương

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, nước ta hiện có 49 cảng biển. Quy hoạch phát triển cảng biển của Chính phủ đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Việt Nam sẽ có 6 nhóm cảng biển theo vùng lãnh thổ. Quy mô chức năng gồm: cảng tổng hợp quốc gia, cảng trung chuyển quốc tế, cảng cửa ngõ quốc tế, cảng đầu mối khu vực, cảng địa phương, cảng chuyên dùng.

Thực tế là từ trước đến nay, hệ thống cảng biển tại Việt Nam chỉ được đầu tư bằng ngân sách, kể cả vay ODA, việc huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân rất thấp.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật, hiện tại chính sách đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng biển của Việt Nam đã có nhiều đổi mới, thể hiện ở việc cho phép tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước được đầu tư theo quy định. Đi cùng với đó là một số giải pháp như: sẽ có cơ quan có thẩm quyền với đủ năng lực thực hiện các cam kết trong hợp đồng PPP cảng biển, đổi mới mô hình quản lý cảng biển, thành lập cơ quan quản lý cảng biển theo mô hình chính quyền cảng…/.

Trí Dũng