HOSE, HNX kết nối giao dịch trở lại với VNDirect kể từ ngày 1/4
Ảnh tư liệu

Theo HOSE, căn cứ các công văn số 272/2024/CV-VNDIRECT, công văn số 273/2024/CV-VNDIRECT ngày 31/3/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect báo cáo kết quả thử nghiệm và đề xuất được kết nối giao dịch trở lại.

Đồng thời, căn cứ vào công văn số 318/SGDVN-QLTV ngày 1/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về hệ thống giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect được kết nối giao dịch trở lại kể từ ngày 1/4/2024.

Sáng cùng ngày HNX cũng phát đi thông báo cho hay, căn cứ báo cáo số 273/2024/CV-VNDirect ngày 31/3/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect về việc đã khắc phục xong sự cố liên quan đến hệ thống giao dịch của VNDirect và công văn số 318/SGDCKVN-QLTV ngày 1/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc kết nối giao dịch trở lại đối với VNDirect kể từ ngày 1/4/2024, HNX thông báo kết nối giao dịch trở lại đối với VNDirect.

Cụ thể, việc kết nối giao dịch trở lại bao gồm: Giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch, thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường công cụ nợ và thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tới HNX kể từ ngày 1/4/2024.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố tại VNDirect, HNX và HOSE đã tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán phái sinh, giao dịch công cụ nợ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VNDIRECT trên hai Sở kể từ ngày 25/3/2024.

Theo thông tin chính thức từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect công bố, ngày 24/3/2024, toàn bộ hệ thống của công ty bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VNDirect đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên phải cần thêm thời gian để kết nối.

VNDirect cũng đã làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng PA05, A05 (cơ quan an ninh) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDirect cho an toàn của thị trường.